Примерен инвестиционен план

Примерен инвестиционен план

Моделите, които виждате, са изготвени на база реални пазарни решения. Те вече работят за наши клиенти. 

Обадете ни се, за да изготвим заедно вашия индивидуален инвестиционен план!

 

 

МОДЕЛ 1: ЗА БИЗНЕСА

Инвестицията е извършена от компания, която притежава складове, разположени на територията на собствена фабрика. Проектът е с цел спестяване на разходи за ел. енергия за производствените нужди на предприятието.

Свободно покривно пространство: 2000 кв.м. (плосък покрив).

Изградена е мрежова фотоволтаична централа (ФЕЦ) за собствени нужди с цел директна консумация на ел.енергия.

 

Мощност: 100 kW/p.

Инвестиция:   65 000 евро без ДДС

 

Цена на ел. енергия*: 97.15 евро/MW без ДДС

Увеличение на цената – 3% годишно.

Произведена ел. енергия за 1 г.: 130 MW

  

Гаранция: 25 год.

Експлоатационен период: 30 год.

 

Възвръщаемост на инвестицията:

 

Произведената ел.енергия от ФЕЦ за 1 год. е на стойност 12 630 евро без ДДС = спестената енергия

 

Период на възвръщаемост: 5 год.
Годишен % на възвръщаемост: 20%

 


 

 

МОДЕЛ 2:  ЗА ИНВЕСТИТОРИ

Проектът е частна инвестиция върху сграда и прилежащ терен с цел генериране на пасивен доход.

Площ на терена: 500 кв.м.

Изградена е мрежова фотоволтаична централа (ФЕЦ) за производство и директна продажба на ел. енергия.

 

Мощност: 30 kW/p

Инвестиция: 21 000 евро без ДДС

 

Изкупна цена на ел. енергия (гарантирана за целия период на договора): 105.33 евро/MW без ДДС

Произведена ел. енергия за 1 г.:  38 MW

 

Доход за 1 год. от произведена ел.енергия: 4 000 евро без ДДС

Договор за изкупуване на ел. енергия: 17 год.

Гаранция: 25 год.

Експлоатационен период: 30 год.

 

Възвръщаемост на инвестицията:

 

Без ползване на кредит:

Период на възвръщаемост: 5.5 год.
Годишен % на възвръщаемост: 18%

 

При 80% инвестиционен кредит с ГПР 4.5%:

Период на възвръщаемост: 7 год.

Годишен % на възвръщаемост: 14%

*Посочената цена е цената, по която се заплаща консумираната ел. енергия от местното ЕРП, вкл. таксите за достъп, за пренос, акциз, разпределение и задължение към обществото.

Забележка: изчисленията в представените инвестиционни модели са коректни към датата на публикуването им на нашия интернет сайт. По тази причина е възможно да има известни отклонения от реалната пазарна ситуация в момента. При интерес ви препоръчваме да се свържете с нас с оглед изтовяне на конкретен инвестиционе план, отговарящ напълно на вашите потребности.   

 

 

© 2019 Solar Energy, Русе Всички права запазени!