Често задавани въпроси

Често задавани въпроси

Вероятно предложенията, които ви направихме, предизвикват интереса ви и имате въпроси. В този раздел отговаряме на някои от тях:

 

Какво е мрежова фотоволтаична централа (ФЕЦ)?

Това е най-разпространената фотоволтаична система. Тя работи в паралел с външно захранване на мрежата. От там идва и нейното наименование.

При тези централи не са необходими батерии за съхранение на електричеството и затова те се смятат за най-достъпните, опростени и ниско-бюджетни системи. Тяхно съществено предимство е, че в зависимост от потребностите на клиента и потреблението на ел. енергия, мощността е възможно да варира в широки граници. Състои се от фотоволтаични панели, инвертор/и и разпределително ел.табло. Не се използват акумулатори.

Тази система може да се използва в два случая: за производство и продажба на ел.енергия или за задоволяване на собствени нужди от ел.енергия.

 

Какви други системи има?

Освен мрежови, в реалния живот се налага изграждането и на автономни и хибридни системи.

Автономната (или наричана още островна) фотоволтаична система е предназначена за локално електрическо захранване. Използва се, когато мрежата е недостъпна или е финансово неизгодно да се осигури достъп до налична мрежа, т.е. тя е независима от електропреносната мрежа. Състои се от следните компоненти: фотоволтаичен панел, заряден регулатор, акумулаторна батерия, автономен инвертор.

Размерът, дизайнът и цената на системата зависят от мощността на консуматорите, които ще се използват, от нуждите и времето, през което те работят. За тази цел се правят множество изчисления!

Ако е нужно да захранвате постоянно-токови уреди в лодки, каравани и кемпери, се използват постоянно-токовите (DC) автономни системи. Те нямат външно захранване и произведената слънчева енергия се съхранява в батерии.

За захранване на стандартни домакински уреди се прилагат променливо токовите (AC) автономни системи. При тях добавянето на инвертор позволява съхранения ток в батериите да се превърне в променлив със същите параметри и характеристики, както в електропреносната мрежа.

Фотоволтаичната автономна система може да захранва както цяла къща или предприятие (с по-голяма батерия и по-мощен инвертор), така и уреди с по-малко потребление, напр. парково и улично осветление, видеонаблюдение и др. подобни.

Хибридните системи стават все по-популярни, защото значително намаляват разходите за електроенергия. Те комбинират слънчевата енергия от фотоволтаичната система с друг източник на енергия или са в синхрон с мрежата. Най-често тези системи се използват, когато искаме да използваме енергията от слънцето, но и желаем да имаме и сигурността от ел. мрежата, за да не оставаме без захранване. Можем да комбинираме системата и с агрегат за електричество, ако няма възможност за достъп до външно захранване.

При недостиг на електричество системата автоматично ще стартира мото-генератора, за да набави излишъка на енергия или когато акумулаторите са отслабнали и трябва да се дозаредят, или ще допълнят разликата от външната ел.мрежа.

Размерът, дизайнът и цената на системата са съобразени с нуждите, които тя покрива, времето през което работят консуматорите, мощността на електроуредите, местоположението и др. При този вид системи можем да добавяме допълнителни мощности по всяко време. Използват се за домакински цели, обществени и жилищни сгради, парково и улично осветление, земеделски нужди.

 

Защо мрежова централа за директна продажба на ел. енергия?

ФЕЦ за директна продажба на ел. енергия се изгражда обикновено с цел инвестиция за генериране на ниско рисков, сигурен, дългосрочен пасивен доход.

След изграждането й, системата се присъединява директно към електропреносната мрежа и посредством електромер се измерва произведената и отдадена към мрежата ел.енергия. В края на всеки месец се отчита количеството и след издаване на фактура към местното енергоразпределително дружество, стойността й се заплаща на собственика на ФЕЦ по банков път, съгласно договорената и вписана в договора цена за изкупуване. Периодът на договора понастоящем е 17 г. с гарантирани условия и права на заплащане по преференциални цени.

Инвестиция в такава система генерира доход от около 18% годишно.

Това означава, че вложените средства се възвръщат за период от 5 до 7 г. (в зависимост от конкретния случай), като след този срок до края на експлоатационния период на системата (30 год.) инвеститорът получава чист доход, без да влага никави допълнителни усилия. 

Изкупни цени, действащи от 01.07.2018 г.:

За инсталации до 5 kW/p, монтирани на покриви, фасади и прилeжащи терени в урбанизирана територия:  242 лв. за MW/р

За инсталации до 30 kW/p, монтирани на покриви, фасади и прелeжащи терени в урбанизирана територия: 206 лв. за MW/р

Препоръчваме ви да разгледате Модел 2 от нашия примерен инвестиционен план.

 

Как работи мрежова ФЕЦ за собствени нужди?

Мрежова централа за собствени нужди се изгражда, когато целта е да консумираме директно произведенената ел.енергия. В този случай системата се свързва към вътрешната инсталация на производствените помещения или домакинството. Монтира се устройство, което следи вътрешната мрежа и когато собственият ФЕЦ произведе енергия, тя бива употребена с приоритет и ако не достига, се допълва от външното захранване. В случай, когато нямаме потребление, а имаме производство, излишната енергия се отдава в обществената електрическа мрежа. Тази продажба се осъществява посредством сключен договор и се заплаща по цената, определена в него. За целта се монтира двупосочен електромер. Всички процеси са автоматизирани и не се получава прекъсване на захранването при преминаване от един режим в друг. Разбира се, има възможност, ако желаем да не подаваме, а да съхраняваме излишната енергия!

Мрежовите инсталации за собствени нужди са икономически изгодни, с нисък разход на инвестиция и бърза възвръщаемост (за период от 4 до 7 г.) Особено са подходящи за индустриални предприятия или бизнеси с висока енергийна консумация. В този вариант те противодействат с постоянно ниска цена на ел. енергията, която разходват срещу постоянно поскъпващата такава!

Разгледайте Модел 1 от нашия примерен инвестиционен план.

 

Има ли условия за изграждане на ФЕЦ с цел продажба и какви са те?

За да може да изпълни функциите си на доходна и сигурна инвестиция, една мрежова ФЕЦ за директна продажба на ел. енергия трябва да отговаря на следните законови изисквания:

  1. Да е с мощност до 30 kW/p
  2. Да е изградена в урбанизирана територия, върху покриви, фасади и прилежащ терен на имота
  3. Имотът да е електрифициран

 

Какви са стъпките за изграждане на ФЕЦ?

След първоначалния оглед, обмисляне, изчисления и изготвяне на инвестиционен план напълно безплатно от нашия екип, в случай че вземете решение, се извършват следните дейности в посочената последователност:

  1. Заявяване на желание към местното енергоразпределително дружество (ЕРП) чрез входиране на идеен проект на бъдещия ФЕЦ, след което то издава становище за начина и реда на присъединяване
  2. Проектиране и внасяне на проекта за съгласуване в ЕРПто
  3. Издаване на разрешение за строеж от местната община по Наредба 2/31.07.2003 г.
  4. Строеж от фирма изпълнител
  5. Сключване на договори за присъединяване, достъп и изкупуване на ел.енергия

Целият процес трае от 4 до 12 месеца и е силно зависим от сроковете за преглед и одобрение на документацията от ЕРП и общината по местонахождение на обекта.  

 

Какво е линейна мощност?

Линейна мощност е максималната мощност, която може да се постигне от един фотоволтаичен панел и която пада с течение на времето поради износването на панела. В общия случай за целия живот на фотоволтаичния панел от 25 г. линейната мощност пада до 80%. До 30-тата година обикновено мощността е стабилна и устойчива, на около 70% от капацитета, след което спада по-рязко.

 

Какви са гаранционните срокове и условия при изграждане на ФЕЦ?

За панелите:

10 години продуктова гаранция

25 години гаранция за линейна мощност

За инверторите:

5 години пълна продуктова гаранция, с възможност за удължаване до 25 год. срещу доп. заплащане

За конструкцията:

Изграждаме конструкцията на ФЕЦ от екструдирна алуминиева сплав и горещо поцинковани метални изделия.

Гаранция за материалите: 15 год.

Гаранция за извършените строително-монтажни дейности: 5 год., съгласно ЗУТ

 

Ако все още имате въпроси, не се колебайте да ни потърсите и ние ще направим всичко възможно да отговорим на тях!

© 2019 Solar Energy, Русе Всички права запазени!